Klart!
Du kan nu stänga detta fönster och klicka på "Sänd" igen.