jAlbum՝ ֆոտոալբոմների ծրագիր

Ստեղծեք լուսանկարների առցանց ալբոմներ ձեր նկարներից և տեսանյութերից։ jAlbum-ը ունի հնարավորություն կազմակերպելու և խմբագրելու նկարները՝ միաժամանակ կենտրոնանալով ճկուն ներկայացումների վրա։ Ընտրեք բազմաթիվ հզոր շապիկներից (Ձևավորումներ) կամ ստեղծեք Ձեր սեփականը՝ ապահովելով պատկերասրահի այնպիսի ներկայացում, ինչպիսին ցանկանում եք։ Ապա վերբեռնեք այն որեւէ կայք՝ jAlbum-ում ներդրված FTP բաղադրիչի միջոցով։ jAlbum-ը հզոր, բայց հեշտ օգտագործվող գործիք է, որը սիրում են ինչպես սիրողական, այնպես էլ հմուտ լուսանկարիչները և մասնագետները ամբողջ աշխարհում։

Ի՞նչպես է jAlbum-ը աշխատում։

Պարզապես վերցրեք և գցեք ձեր նկարները jAlbum-ում ստեղծեք նոր ալբոմ:

Կարգավորեք ալբոմի տեսքը և օգտագործեք jAlbum-ի ձևավորումները։ Ազատորեն կարող եք բեռնել բազմաթիվ շապիկներ ալբոմների համար։

Երբ ավարտեք նկարների տեղադրումը և վերնագրերի ավելացումը՝ սեղմեք Ստեղծել ալբոմ կոճակը և jAlbum-ը կստեղծի ձեր ալբոմը։

Սեղմեք Արագ հայացք կոճակը կամ փոքրիկ խոշորացույցին՝ այն դիտարկիչում ստուգելու համար։ Կատարեք հետագա փոփոխությունները, եթե բավարարված չեք և կրկին Ստեղծեք։

Կարող եք ալբոմը ներբեռնել jalbum.net հաշվին կամ ձեր սեփական կայքում։

Ուղեցույցը.

Ո՞րտեղից է այժմ ներբեռնվում jAlbum-ը

Բեռնել քարտեզը

jAlbum-ի մրցանակները

awards

freedownloadscenter.com
jAlbum is awarded "Top Software" in this
Free Downloads Archive

Ինչ են ասում մարդիկ

There are many photo managers, editors and gallery tools available, both free and paid but frankly, jAlbum sticks out with its simplicity, ease of use, high flexibility and power

Filecluster

A damn fine piece of software! Excellent output, so easy to learn and use, was able to figure out how to tweak the templates and style sheets in no time flat. Just great stuff. Kudos to the developers.

Jennifer Godwin

I'm extremely happy with the web galleries this program produces. The templates and style sheets are not too difficult to tweak if you are at all familiar w/HTML code-I've modified them to exclude file names. Of course, it would be even better if more configuration options were available in the GUI. It is a bit slow to load-I guess this is Java-but has been stable, except when processing very large albums. Gets updated all the time, it seems. The main site has sample galleries you can browse to see what the various styles look like.

k

It's an excellent photo album solution, thanks for making it so easy, it's something that I can only dream of before. Please keep up the good work!

vincent

Thank you for this fantastic, easy-to-use program! I use it to display photos on our Girl Scout Council website. (www.girlscouts-rh.org/photoalbums.htm)

jsmith

"Really easy to use"
This program is very easy to use. In less than ten minutes i installed it and created an album.

Angel

Վճարման եղանակները՝

Վճարման եղանակները՝ + many more...

Our company is credit worthy according to Bisnode's credit assessment system that is based on a number of decision rules. This credit rating is updated on a daily basis, and always shows the current rating and date.