jAlbum՝ ֆոտոալբոմների ծրագիր

Ստեղծեք լուսանկարների առցանց ալբոմներ ձեր նկարներից և տեսանյութերից։ jAlbum-ը ունի հնարավորություն կազմակերպելու և խմբագրելու նկարները՝ միաժամանակ կենտրոնանալով ճկուն ներկայացումների վրա։ Ընտրեք բազմաթիվ հզոր շապիկներից (Ձևավորումներ) կամ ստեղծեք Ձեր սեփականը՝ ապահովելով պատկերասրահի այնպիսի ներկայացում, ինչպիսին ցանկանում եք։ Ապա վերբեռնեք այն որեւէ կայք՝ jAlbum-ում ներդրված FTP բաղադրիչի միջոցով։ jAlbum-ը հզոր, բայց հեշտ օգտագործվող գործիք է, որը սիրում են ինչպես սիրողական, այնպես էլ հմուտ լուսանկարիչները և մասնագետները ամբողջ աշխարհում։

Ի՞նչպես է jAlbum-ը աշխատում։

Պարզապես վերցրեք և գցեք ձեր նկարները jAlbum-ում ստեղծեք նոր ալբոմ:

Կարգավորեք ալբոմի տեսքը և օգտագործեք jAlbum-ի ձևավորումները։ Ազատորեն կարող եք բեռնել բազմաթիվ շապիկներ ալբոմների համար։

Երբ ավարտեք նկարների տեղադրումը և վերնագրերի ավելացումը՝ սեղմեք Ստեղծել ալբոմ կոճակը և jAlbum-ը կստեղծի ձեր ալբոմը։

Սեղմեք Արագ հայացք կոճակը կամ փոքրիկ խոշորացույցին՝ այն դիտարկիչում ստուգելու համար։ Կատարեք հետագա փոփոխությունները, եթե բավարարված չեք և կրկին Ստեղծեք։

Կարող եք ալբոմը ներբեռնել jalbum.net հաշվին կամ ձեր սեփական կայքում։

Ուղեցույցը.

Ո՞րտեղից է այժմ ներբեռնվում jAlbum-ը

Բեռնել քարտեզը

jAlbum-ի մրցանակները

awards

freedownloadscenter.com
jAlbum is awarded "Top Software" in this
Free Downloads Archive

Ինչ են ասում մարդիկ

There are many photo managers, editors and gallery tools available, both free and paid but frankly, jAlbum sticks out with its simplicity, ease of use, high flexibility and power

Filecluster

Great Program. After some time making my own skin off of another one, i am very happy

Justin

Way easy! A Must for Digital Camera users! Best software for photo gallery users. I've spent over 100 hours developing (Manually) the same thing. I was able to change the template files and had redone my photo gallery in 15 minutes. Took all my pix and made the Thumbnail, HTML Slide for each Pix, HTML index and linked everything. AWESOME! Saved me numerous hours down the road with Holiday pictures.

Deric Counter

This is an excellent tool that produces excellent results. Also highly customizable.

Random

A great program that made it very easy to publish my pictures for a client. Thanks

Rob

JAlbum is a terrific tool for creating albums. I appreciate the quality of the software AND the community of users and developers contributing to the use of the product.

dave

Վճարման եղանակները՝

Վճարման եղանակները՝ + many more...

Our company is credit worthy according to Bisnode's credit assessment system that is based on a number of decision rules. This credit rating is updated on a daily basis, and always shows the current rating and date.