jAlbum՝ ֆոտոալբոմների ծրագիր

Ստեղծեք լուսանկարների առցանց ալբոմներ ձեր նկարներից և տեսանյութերից։ jAlbum-ը ունի հնարավորություն կազմակերպելու և խմբագրելու նկարները՝ միաժամանակ կենտրոնանալով ճկուն ներկայացումների վրա։ Ընտրեք բազմաթիվ հզոր շապիկներից (Ձևավորումներ) կամ ստեղծեք Ձեր սեփականը՝ ապահովելով պատկերասրահի այնպիսի ներկայացում, ինչպիսին ցանկանում եք։ Ապա վերբեռնեք այն որեւէ կայք՝ jAlbum-ում ներդրված FTP բաղադրիչի միջոցով։ jAlbum-ը հզոր, բայց հեշտ օգտագործվող գործիք է, որը սիրում են ինչպես սիրողական, այնպես էլ հմուտ լուսանկարիչները և մասնագետները ամբողջ աշխարհում։

Ի՞նչպես է jAlbum-ը աշխատում։

Պարզապես վերցրեք և գցեք ձեր նկարները jAlbum-ում ստեղծեք նոր ալբոմ:

Կարգավորեք ալբոմի տեսքը և օգտագործեք jAlbum-ի ձևավորումները։ Ազատորեն կարող եք բեռնել բազմաթիվ շապիկներ ալբոմների համար։

Երբ ավարտեք նկարների տեղադրումը և վերնագրերի ավելացումը՝ սեղմեք Ստեղծել ալբոմ կոճակը և jAlbum-ը կստեղծի ձեր ալբոմը։

Սեղմեք Արագ հայացք կոճակը կամ փոքրիկ խոշորացույցին՝ այն դիտարկիչում ստուգելու համար։ Կատարեք հետագա փոփոխությունները, եթե բավարարված չեք և կրկին Ստեղծեք։

Կարող եք ալբոմը ներբեռնել jalbum.net հաշվին կամ ձեր սեփական կայքում։

Ուղեցույցը.

Ո՞րտեղից է այժմ ներբեռնվում jAlbum-ը

Բեռնել քարտեզը

jAlbum-ի մրցանակները

awards

freedownloadscenter.com
jAlbum is awarded "Top Software" in this
Free Downloads Archive

Ինչ են ասում մարդիկ

There are many photo managers, editors and gallery tools available, both free and paid but frankly, jAlbum sticks out with its simplicity, ease of use, high flexibility and power

Filecluster

I've used JAlbum for only a couple of weeks, but like it a lot and expect to be a long-time user. Thanks.

digel

I have been looking on the web for quite a while for a gallery generator. Your JAlbum is the best I've seen. The html output looks great, something that most generators fail to create. Most aim to have many functions to customise the output but the end-effect is shody. The user interface is easy-to-use and well-built.

Paul

It's just getting better and better!

Rudi

"Great program"
Very easy to use with great results. Easy to make multiple pages with the same settings. Good documentation.

Mike

You guys are the best. This software is by far the slickest way to share images on the web. It keeps my family in Australia up to date with my family here in the UK. Keep up the good work.

Dayne

Վճարման եղանակները՝

Վճարման եղանակները՝ + many more...

Our company is credit worthy according to Bisnode's credit assessment system that is based on a number of decision rules. This credit rating is updated on a daily basis, and always shows the current rating and date.