CTĽK

CTĽK

CTĽK

Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru (CTĽK) je odborným pracoviskom SĽUK-u, ktorého úlohou je realizovať Koncepciu starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru (uznesenie vlády SR č. 666/2007 z 8. augusta 2007).

Projekty:
* Realizácia Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku
* Digitalizácia, identifikácia a inventarizácia tradičnej ľudovej kultúry.
* Ľudová kultúra slovom a obrazom - elektronická encyklopédia.
* Vydavateľská činnosť

www.ludovakultura.skSign in to post
Write a comment
Post comment