Tomáš Turčan

Tomáš Turčan

Tomáš Turčan

Zatím nemám vyhraněný styl, zkouším fotit a hledám se.