Albums (158)

 • Empel-Rees-Bocholt_2018

  Empel-Rees-Bocholt_2018

  Last modified: 25 days ago

  In 2003 bezochten we de lijn Empel-Rees - Bocholt ook al, zie deze link. Destijds was het gedeelte Isselburg-Mussum vrij kort daarvoor opgebroken en de lijn tussen Mussum en Bocholt recent gemoderniseerd voor lokale bedrijvigheid. Benieuwd wat er na 16 jaar nog van over is resp. wat er van geworden is.

 • Winterswijk_Bocholt

  Winterswijk_Bocholt

  Last modified: one month ago

  Winterswijk-Bocholt is een van de eerste spoorlijnen die tijdens de crisis van de jaren '30 het loodje legde, namelijk in 1931, nadat al in 1916 tijdens WO1 het reizigersvervoer gestaakt was. Het spoor tussen Winterswijk en Barlo (Duitsland) werd in 1936 opgebroken, maar tussen Barlo en Bocholt hebben nog tot in de jaren '90 (af en toe) lokale goederentreinen gereden. De "Bocholtse Baan" hebben we nooit systematisch onderzocht, maar altijd in stukjes en beetjes. Die stukjes en beetjes hebben wij aan elkaar geplakt, dit naar aanleiding van een recent onderzoek van ons (dec. 2020) naar de ingestorte brug over het grensbeekje tussen Nederland en Duitsland.

 • De Woldjerspoorweg - van Weiwerd naar Groningen (2 oktober 2010)

  De Woldjerspoorweg - van Weiwerd naar Groningen (2 oktober 2010)

  Last modified: 5 months ago

  In navolging van onze reportage over Zuidbroek-Delfzijl wederom een verslag uit het hoge Groningen en wel van de spoorlijn Groningen-Weiwerd (Om logistieke redenen hier omgedraaid van Weiwerd naar Groningen). Dit zogeheten Woldjerspoor (eigendom van de WESTIG) heeft maar 13 jaar dienstgedaan, van 1929 tot 1942. Inmiddels is de lijn vrijwel geheel weggevaagd uit het Groningse landschap, ondanks het feit dat de lijn destijds op hoge en zware spoordijken is aangelegd. Wel is een vijftal stations van fraaie architectuur bewaard gebleven.

 • Olielijn_2020

  Olielijn_2020

  Last modified: 8 months ago

  Al diverse keren bezochten wij het charmante Olielijntje van Nieuw-Amsterdam naar Schoonebeek. Het leek of dit stilgevallen goederenspoortje eeuwig zou roesten tussen de Drentse olievelden, maar helaas: in 2016 werden de rails en de vele ouderwetse andreaskruisen als oud ijzer afgevoerd en het tracé grotendeels teruggegeven aan boer Harms. Speciaal voor het updaten van de Atlas van de Verdwenen Spoorlijnen (houd de berichtgeving in de gaten!) togen wij op 9 mei 2020 naar de zuidoosthoek van Drenthe om de meest actuele situatie vast te leggen.

 • Puffendorf-Jülich

  Puffendorf-Jülich

  Last modified: one year ago

  De Jülicher Kreisbahn - Niet ver van de netjes freigeschnitten spoorlijn van Mariagrube naar Siersdorf (zie de vorige reportage) stuitten wij op een zwaar door de natuur overwoekerde spoorlijn: de Jülicher Kreisbahn. Dit is een door de Kreis Jülich aangelegde spoorlijn van Jülich (Nord) naar het kleine plaatsje Puffendorf. Hier had de lijn kunnen aansluiten op de lijn Geilenkirchen – Alsdorf van de Geilenkirchener Kreisbahn, ware het niet dat deze laatste metersporig was. Puffendorf kreeg daarom een overstap- en overlaadstation. De keuze voor normaalspoor was waarschijnlijk de reden dat de Jülicher Kreisbahn het langer volhield, omdat er geen gebruik hoefde te worden gemaakt van rolbokken om wagens door te voeren van het gewone spoorwegnet. De Geilenkirchener Kreisbahn langs Puffendorf hield er in 1953 en 1960 al mee op, maar op de Jülicher hield het reizigersvervoer het nog vol tot 1971. Nadat het suikerbietenvervoer waarvan de lijn het voornamelijk nog moest hebben, in de jaren tachtig ten einde liep, ging het enige vervoer nog naar een sloperij die zich op het stationsterrein van Puffendorf had gevestigd. Dat hield het nog vol tot 1998, toen de toestand van de spoorlijn te onbetrouwbaar was geworden. Sindsdien verwildert de baan, maar telkens opduikende plannen tot “reactivering” voorkwamen tot nu toe het volledig opbreken. Het jongste wilde plan is het verbinden van de lijn met Siersdorf - Mariagrube… We verdiepen ons niet in het “waarom”, maar onderzoeken de Kreisbahn nu hij er nog zo pittoresk bij ligt. Zie overigens voor meer informatie over de Jülicher Kreisbahn de website van Gessen (link).

 • Mariagrube-Siersdorf

  Mariagrube-Siersdorf

  Last modified: one year ago

  n het mijngebied bij Aken ligt het station Mariagrube, ontstaan als station voor de plaats Mariadorf aan de lijn Aachen Nord – Jülich, met een overgave-emplacement voor de mijnen (Gruben) Maria I en II. Het werd een kruisingsstation met de lijn Stolberg – Herzogenrath en het kreeg nog meer perrons toen de DB in 1953 de zes km. lange private lijn naar de mijn Emil Mayrisch in Siersdorf overnam en daarop reizigersvervoer startte naast het drukke kolenvervoer, en een nieuwe verbindingsboog tussen de twee hoofdlijnen aanlegde. De sluiting van de mijn Maria in 1962 had nog geen gevolgen voor Mariagrube, maar de sluiting van de lijn Aachen Nord – Jülich en het staken van het personenvervoer naar Siersdorf in 1982 en op Herzogenrath – Stolberg in 1984 des te meer. Nadat de mijn Emil Mayrisch in 1992 de schachten sloot, werd Mariagrube – Siersdorf een onbeveiligd raccordementsspoor en toen in 1996 ook het Kraftwerk Siersdorf ermee ophield, werden zowel de lijn als ook Herzogenrath – Stolberg gesloten. Omdat afbraak ditmaal uitbleef, raakte Mariagrube in ruim 20 jaar vergaand overgroeid. Sinds de Euregio Verkehsschienennetz (EVS) het reizigersvervoer in de regio Aken heeft overgenomen, is Herzogenrath – Stolberg gereactiveerd (lees: herbouwd) en zijn er gevorderde plannen om ook de aftakking Mariagrube – Siersdorf nieuw leven in te blazen. In dat kader werden begin 2019 alle bomen omgehakt die in de lijn en op het hele emplacement Mariagrube stonden, wat een onderzoek door Railtrash! wel zo comfortabel maakte.

 • Maastricht-Lanaken_2019

  Maastricht-Lanaken_2019

  Last modified: one year ago

  Je kunt niet zeggen dat er met Maastricht – Lanaken niets gebeurd is sinds ons vorige bezoek in 2006 (zie deze link). Er is 33 miljoen euro gestoken in het volledig herleggen van deze al in 1856 geopende en in 1992 gesloten spoorlijn, van Maastricht tot een nieuwe terminal in Lanaken. Het door Belgische en Nederlandse bureaucratie, hazelworm en muurhagedis tien jaar in beslag nemende proces duurde papierfabriek Sappi, die de lijn als een raccordementslijntje tussen twee vestigingen wilde gebruiken, veel te lang en toen in 2011 de lijn werd heropend, had het bedrijf allang afgehaakt. Vanaf de nieuwe Albertterminal in Lanaken zijn volgens de overlevering vier treinen zand vertrokken, waarna Infrabel in 2016 het Belgische deel van de lijn buiten dienst stelde. In Nederland gaat ProRail ijzerenheinig door met onderhoud van deze “hoofdspoorlijn”, althans op papier. We hernieuwen de kennismaking, ontdekken dat er ondanks een nieuwe het gebied doorsnijdende weg nog heel wat zwaar overwoekerds terug te vinden is van het goederenterrein Maastricht Boschpoort en constateren dat de toestand ná Lanaken nog steeds hetzelfde is gebleven. De sneltram Hasselt – Maastricht (het volgende miljoenenproject met deze lijn) laat dan ook nog wel even op zich wachten…

 • Laon

  Laon

  Last modified: 2 years ago

  De "rotonde" van Bénestroff smaakte naar meer en jawel: in het Noordfranse Laon staat nog een verlaten locomotiefloods. De "rotonde" van Laon, een stuk buiten het station, is ongeveer driekwart rond en had 36 standen. Hij behoort tot het door de Franse architect Bernard Lafaille ontworpen “type P” dat ontwikkeld werd om zo snel mogelijk modulair uit betonnen elementen samengestelde locomotiefloodsen te kunnen bouwen ter vervanging van in WO II verwoeste exemplaren. De rotonde van Laon werd dan ook gebouwd in 1946-1948 en in de nabijheid verrees ook nog een forse werkplaatshal. De ontstoming trof ook Laon en voor diesellocomotieven was deze rotonde niet nodig.In 1968 verloor het complex zijn spoorfunctie, diende een paar jaar als opslagplaats voor zware machines en vervolgens als opslagloods voor flessen mineraalwater, waartoe de werkputten en de draaischijfkuil werden opgevuld. Vanaf 2003 stond het complex weer leeg in afwachting van een of ander logistiek project dat toch weer niet doorging en in 2012 vroeg de SNCF een sloopvergunning aan. De machines stonden al bijna klaar toen de rotonde en de werkplaats in 2015 ineens werden ingeschreven in het monumentenregister – en nu zit de SNCF dus met compleet onttakelde gebouwen die niet gesloopt mogen worden.

 • Bommenlijntje_Wolfheze-Deelen

  Bommenlijntje_Wolfheze-Deelen

  Last modified: 11 months ago

  Reportage gemaakt op 10 juni 2007 langs de restanten van het "Bommenlijntje" Wolfheze - Fliegerhorst Deelen.
  In 1941 werd door de Duitse Luftwaffe een 13 kilometer lange spoorlijn aangelegd van station Wolfheze naar de Fliegerhorst Deelen, ten noorden van Arnhem. De spoorlijn was met name bedoeld voor het transport van bouwmaterialen voor het vliegveld en voor het vervoer van benzine en munitie. Vandaar dat de lijn in de volksmond de bijnaam "het Bommenlijntje" kreeg. De spoorlijn takte aan de westzijde van station Wolfheze af en voerde langs het 's-Koonings Jaght en het Aalderinksveld naar de Fliegerhorst Deelen. Er waren zijtakken naar de bunker "Diogenes" aan de Koningsweg en naar een benzinedepot bij de Eikehoutbergen aan de westzijde van het vliegveld. Vrijwel direct na de oorlog werd de spoorlijn weer opgebroken, maar in het veld zijn nog steeds interessante relicten van deze Duitse militaire spoorlijn terug te vinden. Bronnen: "Trein en tram naar de Fliegerhorst Deelen" door Otto Dijkstra in Op de Rails 1999, blz. 196-199 en "Vliegveld Deelen, van last tot lust?" door D. Veerman, 2004.

 • Benestroff

  Benestroff

  Last modified: 2 years ago

  Scharrel mee met Railtrash door de bossen van Bénestroff in noordoost Frankrijk, op zoek naar een meer dan 60 jaar verlaten locdepot! Het station van het petieterige plaatsje Bénestroff was ooit een knooppunt waarvandaan in vijf richtingen spoor liep. De meeste spoorinfrastructuur in het Noordfranse Lotharingen werd na WO I van eminent strategisch belang voor Frankrijk en dan vooral voor de aanvoer naar de Maginotlinie. In dat kader werden veel spoorlijnen verdubbeld en op menig station een lang militair laadperron aangelegd. Een behoorlijk groot locomotiefdepot bij Bénestroff met werkplaats en een halfronde locomotiefloods met 13 standen hoorde daar ook bij. Het werd in 1925/26 aangelegd in de vork van twee spoorlijnen. Bij gebrek aan oorlog werden er maar een paar locomotieven onderhouden, maar in 1939 en1940 groeide het aantal tot rond de 70. Van 1940 tot 1945 maakte de Deutsche Reichsbahn dankbaar gebruik van het depot, maar toen het weer in handen van de SNCF kwam, viel het gebruik meteen weer terug en al in 1956 werd het depot gesloten, waarna het verval toesloeg. In 63 jaar tijd groeide een compleet bos op het ooit kale terrein, terwijl de aangrenzende spoorlijnen eveneens gesloten werden. Railtrash! onderzocht de gebouwen in de winter, zodat ze tenminste nog enigszins te vinden waren, en liet het niet bij het locdepot alleen. Wij vonden ook een overnachtingsgebouw, twee putten voor draaischijven, een merkwaardige ongelijkvloerse kruising, een transformatorhuis en…. zou er niet nog ergens een watertoren zijn ?

 • Vennbahn_2

  Vennbahn_2

  Last modified: 2 years ago

  Vennbahn deel 2 + enkele zijlijnen - november 2017 -
  We zetten nog enkele punten op de i door een bezoek te brengen aan Weywertz, Born en St. Vith. Verder bezoeken we onder meer het Freiherr Von Korff-viaduct te Born, het ingestorte viaduct van Hermanmont bij Vielsalm en enkele tunnels bij Stavelot.

 • Vennbahn_1

  Vennbahn_1

  Last modified: 2 years ago

 • Pau - Canfranc (Oloron Ste. Marie - Les Forges d'Abel) - Mai 2011

  Pau - Canfranc (Oloron Ste. Marie - Les Forges d'Abel) - Mai 2011

  Last modified: 3 years ago

  Railtrash! zou Railtrash! niet zijn als het geen aandacht zou besteden aan Pau - Canfranc. Een grenslijn dwars door de Pyreneeën, een van de steilste tandradloze spoorlijnen in Europa, al bij de opening in 1928 geëlektrificeerd - en inmiddels bijna net zo lang gesloten als hij geopend geweest is. "Tijdelijk onderbroken" tussen Oloron en Canfranc na een ongeval in 1970, waarna Frankrijk het vertikt de schade te herstellen en Spanje geen toestemming geeft de lijn officieel te sluiten. Hoe een spoorlijn in berggebied er na 41 jaar zonder onderhoud bij ligt, onderzocht Railtrash! in een meerdaagse speurtocht in mei 2011.

 • NMBS werkplaats Gouvy

  NMBS werkplaats Gouvy

  Last modified: 3 years ago

  Een bezoekje aan de werkplaats van de NMBS / SNCB te Gouvy, waar helaas de depotchef niet aanwezig was om ons rond te leiden.

 • Vleuten - Utrecht Terwijde

  Vleuten - Utrecht Terwijde

  Last modified: 3 years ago

  Heden (23 december 2007) een wandeling over het onttakelde lage tracé tussen Vleuten en Utrecht Terwijde, nadat de eerste twee nieuwe, hoge sporen en de nieuwe stations Vleuten en Utrecht Terwijde in dienst zijn gekomen. Op het oude, lage tracé zullen binnenkort het derde en vierde hoge spoor tussen Utrecht en Woerden gebouwd worden.

 • Rusova

  Rusova

  Last modified: 3 years ago

  Nee, niet meteen wegzappen naar andere, gemakkelijkere plaatjespagina's, maar even gepaste aandacht voor het volgende: het station van het niet meer bestaande dorpje Rusová (Reischdorf) in het noordwesten van Tsjechië, vlakbij de grens met Duitsland, aan de spoorlijn Chomutov-Vejprty. Tijdens zomerreces in 1995 stuitte de Redactie van Railtrash op een groot en lomp, maar verlaten stationsgebouw waar echter nog wel treinen stopten. Het dorp Rusová (Reischdorf) dat bij dit station hoort bestaat grotendeels niet meer: het is verdwenen in de jaren zeventig tijdens de aanleg van een stuwmeer (Pressnitz-Stausee). Door de daar aan gepaard gaande ontvolking van de streek zal uiteraard het reizigersvervoer dientengevolge behoorlijk gereduceerd zijn. Het station zelf wordt ook niet meer bewoond en verval en vandalisme hebben om zich heen gegrepen. Opmerkelijk is overigens dat de gehele inventaris in het station in 1995 nog aanwezig was, zij het geplunderd en vernield. De Redactie van Railtrash, die toen nog in een rockband speelde, heeft zich in het station laten portretteren middels de zelfontspanner. Tussen de bende in het station vonden we ook nog enkele negatiefstroken die een beeld schetsen van de bewoner van het station, die misschien Josef Laskot heeft geheten en die mogelijk na zijn overlijden kind noch kraai had om zijn boeltje aan na te laten (er lag wel een dode hond in de vestibule). De redactie van Railtrash wil daarom bij deze uw aandacht vragen voor het onbekende, maar ongetwijfeld tragische relaas van de stationschef.

 • groningen-drachten

  groningen-drachten

  Last modified: 3 years ago

  Op deze mooie Hemelvaartsdag begeven wij ons weer eens naar het noorden, onder meer om enkele high-lights op te zoeken van de voormalige NTM-tramlijn Groningen-Drachten. "Tramlijn?", horen wij u verbaasd denken, "Railtrash, doet toch niet aan tramlijnen?". Dat klopt, maar de spoorlijnen in Nederland zijn op en deze tramlijn is in de laatste decennia van zijn bestaan nog wel geëxploiteerd door de NS, die hier met zijn eigen spoormaterieel overheen tufde. Goederentreinen wel te verstaan.
  De lijn Groningen-Drachten is een 43 km. lange, in 1913 aangelegde lijn, van de NTM dus. De lijn lag grotendeels in de wegberm, zoals vaak het geval met interlokale tramlijnen. In 1948 werd het personenvervoer gestaakt, in 1956 nam de NS de lijn over, met name voor het goederenvervoer voor Philips in Drachten. In 1985 werd de lijn gesloten en in 1988 opgebroken. Veel meer informatie over de lijn vindt u op de site van de Stichting Spoorverleden Drachten. (click!)

 • Emmerich_Fahrleitung

  Emmerich_Fahrleitung

  Last modified: 3 years ago

  Op een zonnige februaridag in 1994 maakte ik deze fotografische studies van de bovenleiding constructies op Bahnhof Emmerich met een 400 mm telelens + converter.

 • Wehratalbahn_2017

  Wehratalbahn_2017

  Last modified: 3 years ago

  In 2010 bezochten we al eens de Wehratalbahn tussen Bad Säckingen en Schopfheim, zie deze link. Wij hadden zin om de atmosfeer van de ruim 3 km. lange Fahrnauer Tunnel na zeven jaar nog een keer op te snuiven. En passant bezoeken we nog enkele stukjes van de spoorlijn waar we toen niet zo aan toe kwamen.

 • Remilly-Allicourt_-_Raucourt-et-Flaba _(2007)

  Remilly-Allicourt_-_Raucourt-et-Flaba _(2007)

  Last modified: 3 years ago

  De lijn van Remilly-Allicourt naar Raucourt-et-Flaba is een kort (7 km.), in 1872 geopend zijlijntje van de Maaslijn Sedan-Verdun en voert langs het riviertje de Ennemane naar enkele oude ijzerverwerkende industrieën.